1/04/2016 - Staten-Generaal ‘Duurzaam en kwaliteitsvol ziekenvervoer in Vlaanderen’

De BBA zetelt in de Vlaamse Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer, waar we graag tegen de zomer van 2016 een breedgedragen resultaat wensen te bereiken inzake het zogenaamde 'secundair vervoer'.

Om die reden zal er op 26 april een Staten-Generaal ‘Duurzaam en kwaliteitsvol ziekenvervoer in Vlaanderen’ georganiseerd worden, voorafgegaan door twee voorbereidingsavonden. Alle ziekenwagendiensten en stakeholders in het kader van het secundair vervoer zijn hierop welkom! (zij zullen hiervoor eerstdaags een uitnodiging ontvangen, maar mogen zich nu al inschrijven via onderstaande link)

Volgende resoluties zullen besproken worden:

1.    types patiënten- en zorgvervoer;

2.    beslissingsboom gedifferentieerd patiënten- en zorgvervoer in functie van de zorgvraag;

3.    minimale kwaliteitsnormen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer;

4.    tarief ziekenvervoer op basis van een transparant kostenrekenmodel, met het engagement van de sector voor het respecteren van een:

a.     bovengrens (tariefzekerheid voor de patiënten);

b.     economisch niet-verantwoorde ondergrens.

 

Alle informatie kan gevonden worden via: www.belgambu.be/statengeneraal

Inschrijven voor de voorbereidingsavonden en de Staten-Generaal kan via www.belgambu.be/inschrijven