1/01/2018 - Tarieven DGH 2018 bekend

Elk jaar maakt de FOD Volksgezondheid bekend welk bedrag een ziekenwagen in het kader van de Dienst 112 mag aanrekenen aan de patiënt. Hiervoor wordt rekening gehouden met alle kilometers vanaf de standplaats, naar de patiënt, naar het ziekenhuis, en vervolgens terug naar de patiënt. De patiënt krijgt 50% van het bedrag vergoed vanuit het RIZIV, eventueel via de derdebetalersregeling. In 2019 hoopt de overheid te evolueren naar forfaitaire bedragen, dankzij en rekening houden met de hoogte van de subsidies voor de ziekenwagendiensten.

De bedragen zijn aangepast aan indexcijfer 181,01 (juni 2017), waardoor men in 2018 volgende bedragen kan aanrekenen:

  • de afgelegde afstand:
    • Er is een forfaitair bedrag voor de eerste 10 km: 64,37 EUR (in 2017 63,36 euro)
    • Vanaf de 11e km tot en met de 20e km kost het 6,43 EUR per km (in 2017 6,33 euro)
    • Vanaf de 21e km kost het 4,92 EUR per km (in 2017 4,84 euro)
  • de gebruikte elektroden voor een automatische externe defibrillator: een paar kost 61,10 EUR (in 2017 60,14 euro)