01/11/2020 - Zelfs Defensie zet extra ambulances in terwijl reguliere ambulanciers tijdelijk werkloos gesteld zijn.

Afgelopen vrijdag nam de federale overheid drastische maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen. De als maar toenemende druk op de zorgsector was dan ook niet langer houdbaar. De cijfers swingden immers de pan uit, en het zorgpersoneel zit op hun tandvlees. In de gangen van menig zorginstellingen werd ongetwijfeld een zucht van opluchting geslaakt.

Zo ook in het patiëntenvervoer, de onderkende schakel binnen de zorgketen. De sector is opgelucht dat erger wordt voorkomen, en dat de zorg nu alle ruimte krijgt om de piekbelasting weg te werken.

Toch is het een bittere pil om te verwerken. Hoewel je zou verwachten dat het patiëntenvervoer niet weet waar eerst te beginnen, is het tegendeel waar. Door de overbelasting zijn zorginstellingen namelijk genoodzaakt om niet-dringende zorg uit te stellen, zorg waarvoor de inzet van een ziekenwagen vaak een garantie is voor toegang, vanwege een gebrek aan autonomie of mobiliteit.

Het merendeel van die ritten valt nu weg. Heel wat ziekenwagens blijven dus onaangeroerd, met een economische impact voor de sector tot gevolg. De sector kreunt al jaren door een structurele onderfinanciering, waardoor heel wat organisaties in de sector nauwelijks beschikken over de middelen om deze dip door te komen. Het was dan ook schrikken wanneer eerder deze week extra ambulances werden gemobiliseerd, onder meer via Defensie. Op een moment dat her en der ziekenwagendiensten  hun toevlucht dienden te nemen tot economische werkloosheid voor hun reguliere ambulanciers.

Belgambu, de door het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 erkende Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten, ziet het met lede ogen aan: “De enige steun die we in 7 maanden pandemie kregen zijn een paar dozen met chirurgische maskers. Verschillende noodkreten ten spijt moeten we vaststellen dat we op onszelf zijn aangewezen.”

De sector roept opnieuw op om hen als een volwaardige partner in de zorg te erkennen: “Net zoals elders in de zorg zijn heel wat van onze medewerkers gepassioneerd door hun job. Ze willen nu meer dan ooit hun steentje bijdragen, maar zitten noodgedwongen thuis.”