Nieuws

01/11/2020 - Même l’armée belge déploie des ambulances alors que des ambulanciers sont mis au chômage temporaire.

En raison du coronavirus, les soins non essentiels sont reportés, entraînant une réduction du transport des patients. Il est bon que nous puissions compter sur la capacité supplémentaire entre autres de la défense, mais cela crée une surcapacité avec le chômage économique en conséquence.
 
 
 
 

01/11/2020 - Zelfs Defensie zet extra ambulances in terwijl reguliere ambulanciers tijdelijk werkloos gesteld zijn.

Door het Coronavirus wordt niet-essentiële zorg uitgesteld, met een reductie van het patiëntenvervoer tot gevolg. Goed dat we kunnen rekenen op de extra capaciteit van o.a defensie, maar het zorgt voor een overcapaciteit met economische werkloosheid tot gevolg.
 
 
 
 
 
 

31/03/2020 - Ziekenwagendiensten vragen respect voor de vergeten schakel in de zorgketen: patiëntenvervoer

Dagelijks zetten ziekwagendiensten zich in om patiënten veilig, comfortabel en een kwaliteitsvol te vervoeren. De kosten voor het vervoeren van patiënten met een besmettingsrisico COVID-19 lopen erg hoog op. Soms zijn deze zelfs hoger dan het tarief dat de ziekenwagendiensten ervoor krijgen. Deze situatie is dan ook niet houdbaar.

 
 
 
 

6/03/2018 - Decreet niet-kritiek patiëntenvervoer goedgekeurd

Woensdag werd het decreet niet-kritiek patiëntenvervoer goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Vijf jaar na de start van Belgambu is dit een duurzaam resultaat van samenwerken, initiatief nemen, met lange termijnvisie doorzetten en constructief overleg. Kwaliteit in patiëntenvervoer nu een afdwingbaar recht. We zetten door en werken mee aan de uitvoeringsbesluiten.

13/05/2018 - Onkostenvergoeding van vrijwillige ambulanciers en brandweerlui gelijkgesteld

Ambulanciers die bij een private ambulancedienst of bij een ambulancedienst van een ziekenhuis als vrijwilliger bijspringen kunnen in de toekomst ook een vergoeding ontvangen die tot 4.460 euro wordt vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Tot nu geldt dat enkel voor vrijwillige brandweerlui en ambulanciers bij de brandweer of civiele bescherming. Dat meldt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri op basis van een antwoord dat ze kreeg van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

11/02/2018 - Belgische beroepsvereniging reageert na ongeval met ziekenwagen in Sint-Martens-Latem

Met een artikel in Het Laatste Nieuws berichtte de krant op zondag 11 februari over een verkeersongeval met een ziekenwagen in Sint-Martens-Latem. De ambulancier, naar verluidt met psychologische problemen, verliet daarop de plaats van het ongeval, waardoor de patiënt alleen achter bleef in de ziekenwagen.

1/01/2018 - Belgambu sluit associatie-overeenkomst met Unizo

Belgambu is voortaan geassocieerd lid van Unizo

 

1/01/2018 - Tarieven DGH 2018 bekend

Deze week werden de tarieven voor een opdracht van een ziekenwagen in het kader van de Dienst 112 bekend gemaakt. 

 

2/12/2017 - Ministerraad wederom akkoord met voorontwerp decreet

Voorontwerp decreet secundair vervoer opnieuw goedgekeurd op ministerraad van 1 december. 

 

Pagina's