Hoe worden de uitgevoerde ritten (administratief) bijgehouden?

Terug

Alle ritten uitgevoerd in opdracht van een noodcentrale 112 worden in Ambureg geregistreerd of genoteerd op een document goedgekeurd door FOD Volksgezondheid. De wijze van werken wordt nog verder uitgewerkt.

Terug