Hoe ondersteunen aanvaarde ziekenwagendiensten de 112-werking?

Terug

Dit gebeurt in volgende stappen:

  1. Ziekenwagendiensten geven hun beschikbaarheden in het platform ‘112 support’ in. Ze geven daarbij de bestuurder (met ziekenwagen) en/of hulpverlener-ambulancier in die zal ingezet worden alsook de gegevens van de medewerker(s) die deze werkblok naar alle waarschijnlijkheid zal/zullen uitvoeren (de medewerkers ontvangen hiervan geen bericht).
  2. De noodcentrale die nood heeft aan een ondersteuning maakt dit kenbaar via het openen van werkblokken via de procedure ‘vacatures’.
  3. Ziekenwagendiensten die op die werkblokken een beschikbaarheid doorgaven kunnen onmiddellijk door de noodcentrale aanvaard worden waarna ze een bevestiging ontvangen.
  4. Na het ontvangen van de bevestiging van de noodcentrale 112 controleert de ziekenwagendienst de opgegeven medewerker(s). Indien nodig wijzigt de ziekenwagendienst de gegevens. De medewerkers ontvangen een bevestiging via de ‘call sheet’ of een eigen interne procedure.
  5. Gaf geen enkele ziekenwagendienst zijn beschikbaarheid op, dan activeren de noodcentrales een oproep voor een specifiek werkblok via e-mail en sms naar de ziekenwagendiensten die hiervoor in aanmerking komen.
  6. Ziekenwagendiensten reageren op de specifieke oproep voor dit werkblok door hun beschikbaarheden in het platform ‘112 support’ voor de gevraagd periode in te geven. Ze geven daarbij voor de bestuurder en/of hulpverlener-ambulancier de gegevens van de medewerker(s) in die deze werkblok zal/zullen uitvoeren.
  7. De noodcentrale 112 aanvaard de beschikbaarheid van de ziekenwagendienst. De ziekenwagendienst ontvangt hiervan een e-mail.
  8. De ziekenwagendiensten informeren de geplande medewerker(s) via de ‘call sheet’ van het platform of een eigen interne procedure.
  9. De ziekenwagendienst start op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats met het in het platform ‘112 support’ geregistreerde medewerker(s) de werkblok.

De ziekenwagendiensten sluiten met FOD Volksgezondheid een aparte conventie af voor deze tijdelijke ondersteuning.

Het is essentieel dat ziekenwagendiensten in eer en geweten hun beschikbaarheden opgeven en deze ook nakomen.

Na herhaalde tekortkomingen kan een ziekenwagendienst uit het platform ‘112 support’ gehaald worden. Het platform ‘112 support’ staat of valt bij de ernst waarmee ziekenwagendiensten het platform gebruiken.

Terug