Belgambu

Belgambu is de Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten die minstens de helft van het marktaandeel vertegenwoordigt. Wij zetelen in verschillende commissies, maar hebben ook contacten met de verschillende overheden, om de belangen van onze leden te vertegenwoordigen. 

Wij geven niet enkel aan welke problemen er bestaan, maar wij trachten concrete ideeën te bedenken en oplossingen uit te werken, opdat wij de verschillende partners zouden kunnen overtuigen van ons gelijk.

Belgambu heeft een vertegenwoordiging in de Vlaamse Commissie Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer en de Nationale Raad inzake Dringende Geneeskundige Hulpverlening. 

Werkgroepen

Dergelijke brainstorms kunnen uiteraard niet plaatsvinden in een grote groep, maar mogen ook niet enkel door de Raad van Bestuur ontwikkeld worden. Bijgevolg hebben wij ervoor gekozen om werkgroepen op te richten, waarin onze leden zich kunnen laten vertegenwoordigen.

Momenteel beschikken wij over een werkgroep DGH, een werkgroep Secundair Vervoer, en een Werkgroep Opleidingen, die zich elk bezig houden met de verschillende takken van de ambulancezorg. Zij hebben een visietekst uitgewerkt, en op basis daarvan trachten zij een 'masterplan' te ontwikkelen.