Ambulanciers

Ambulanciers

Een ambulance die opdrachten uitvoert voor de Dienst 100/112, in het kader van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening, dient minstens bemand te worden door twee hulpverlener-ambulanciers. Dit zijn ambulanciers die een opleiding hebben gevolgd aan een provinciale school, maar ook elk jaar 24u bijscholing dienen te volgen, en elke vijf jaar een examen moeten afleggen om hun 'badge 100' te kunnen behouden. 

Zie ook: http://www.jobat.be/nl/artikels/steeds-meer-mensen-met-fulltime-job-kiezen-ook-voor-opleiding-hulpverlener-ambulancier/ 

Basisopleiding

De basisopleiding hulpverlener-ambulancier is een praktische beroepsopleiding met als doelstellingen:
– de noodzakelijk kennis bijbrengen voor het verstrekken van de eerste hulp in het kader van de dringende hulpverlening
– de noodzakelijk kennis bijbrengen betreffende het gebruik van alle beschikbare toestellen uit een ambulance van de dringende hulpverlening (dienst 100) en het onderhoud van alle materiaal.
– het aanleren van administratieve taken
– het technisch beheren van de opdrachten die, in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening, worden toevertrouwd.

De cursus is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid. Het betreft een opleiding van 120 u. theorie en praktijk en 40 u. stage op een spoedgevallendienst. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden ( uitgezonderd minimum leeftijd 18 jaar).

Inhoud van de opleiding

De inhoud van de basisopleiding hulpverlener-ambulancier werd bepaald door het KB 13 februari 1998: 
-Het menselijk lichaam
-De eerste minuten
-Levensbedreigende aandoeningen
-De gewonde patiënt
-De zieke patiënt
-Zwangerschap en spoedbevalling
-Hulpverlening aan kinderen
-Urgenties door omgevingsfactoren
-Psychiatrische urgenties
-Verplaatsen van de patient
-Rampengeneeskunde
-Organisatie
-Technieken
De basisopleiding wordt gevolgd door een stage van minstens 40 u en afgesloten met een schriftelijk theoretisch examen en een praktisch mondeling examen. 

Het volgen van de opleiding

De opleidingen worden georganiseerd door de provinciale scholen: