Ambulances

Ambulances Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH)

Er zijn verschillende types voertuigen actief binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Een 'standaard' ambulance wordt bemand door twee hulpverlener-ambulanciers. De inhoud van deze ambulance is opgesteld in een ministerieel besluit. 

PIT

Er kan eventueel een PIT (Paramedisch Interventie Team) gestuurd worden, die bemand wordt door een ambulancier en een verpleegkundige met bijzondere beroepstitel.

MUG

Indien de vitale functies (ademhaling, hartslag, bewustzijn) bedreigd zijn, kan er ook een MUG (Mobiele Urgentie Groep) mee gestuurd worden. Ook de ambulanciers ter plaatse kunnen dit team bijvragen. Dit is een voertuig waarin een urgentiearts en een verpleegkundige met bijzondere beroepstitel zitten. Zij vervoeren geen patiënten, maar kunnen het transport van de patiënt mee begeleiden.

Tarieven

De tarieven die een ambulance in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening mag hanteren, worden jaarlijks vastgelegd door de overheid. 

De prijs van dringend ambulancevervoer in 2018 hangt af van:

  • de afgelegde afstand:
    • Er is een forfaitair bedrag voor de eerste 10 km: 64,37 EUR.
    • Vanaf de 11e km tot en met de 20e km kost het 6,43 EUR per km.
    • Vanaf de 21e km kost het 4,92 EUR per km.
  • de gebruikte elektroden voor een automatische externe defibrillator: een paar kost 61,10 EUR.